«
»

 09/04/13 Blogi (0)
 09/04/13 Test (0)

Kiri looduskoolmty@gmail.com

Looduskooli jooksev info Facebookis, kliki lingil







Kevadpäev looduses- info lingil /jääb ära!/


 

Alati on võimalus programme kohandada vastavalt soovidele ja vajadustele, andke meile ainult teada!


Tutvu kõikide programmidega http://www.looduskool.ee/Programmid
 



UUDISED
Looduskool MTÜ sai toetuse arenguhüppe projektile „Looduskooli õppeklass“. Toetuse summa on 8464,84 eurot, omafinantseering 3555 eurot. Projekti viiakse ellu perioodil 01.05.2016–31.05.2017. Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolide ja lasteaedade võimalused loodushariduse valdkonnas on mitmekesised ja kättesaadavad.
Projekti abil valmivas Looduskooli tegevusi toetavas õppeklassis saab viia läbi loodusõppeprogramme, mis
mitmekesistavad koolidele ja lasteaedadele pakutavaid võimalusi loodushariduse valdkonnas.
Õppeklassi abil on avardunud Looduskooli võimalused oma
tegevuste läbiviimiseks ja pakkumiseks. Looduskooli teenuste
nimekiri on täienenud ning konkurentsivõimelisem.



Looduskooli õppeprogrammide info: http://www.looduskool.ee/Programmid
 


Programmid
Loodusharidusprogrammid koolidele ja lasteaedadele.
 
 
Paketid
Kevadised väljasõidupaketid koolidele.
 
 
Matkad
Jalgsimatkad, räätsamatkad, rattamatkad.